Kunder

Muvs leverer sine tjenester til ulike kundesegmenter og bransjer. Vi ser at våre kunder ofte er salgsrettede organisasjoner med avdelinger, eller kjeder og detaljhandel.

Plattformen fungerer godt enten bedriften velger å integrere Muvs systemet med eksisterende kassesystemer eller CRM systemer, eller om man velger å benytte plattformen for undersøkelser, sekundering og dokumentering.

Under viser vi tre eksempler på kunder fra kjeder og fra salgsoranisasjoner.

Reitan Convenience

Lønns- og bonusevaluering

Brandstad

Suksess fra dag 1

Tilbords

Tilbords

Landsdekkende kjede med vekst

Creno

Med fokus på aktivitet

Formuesforvaltning

Dokumentert utvikling

Eika

Bankene har benyttet Muvs i flere år

Big Bite Submarines

Freshly made for you