Beste praksis er gårsdagens prestasjoner

– Muvs viser vei for flere.

Metode

metode

Muvs er utarbeidet etter en norsk metode for prestasjonsforbedring med tro på at resultatene kommer gjennom fokus på riktige oppgaver med rett kvalitet.

Muvs har stort fokus på de som lykkes og er et verktøy for å dele kunnskap og erfaringer som skaper felles suksess. Men beste praksis er faktisk gårsdagens prestasjoner og Muvsverktøyet bidrar til å utfordre nye ambisjoner og ferdigheter hos hver enkelt.

Vi vet at det du fokuserer på får du mer av. Gjennom utvalgte satsningsområder blir felles retning tydelig, forventingene klarere og suksesskriterier synlige for hele bedriften.

Mål er først motiverende når du kan påvirke måloppnåelsen direkte og Muvs leverer synlige resultater på individ, team og organisasjonsnivå.

Vi henter og bearbeider informasjon om transaksjoner eller utførte oppgaver fra bedriftens eksisterende systemer. I tillegg inneholder Muvs egne moduler for utvikling av en sterk prestasjonskultur. Målsetninger, tiltak, samtaler og treningsoppgaver ligger klare i systemet.

Dette er et verktøy som bearbeider fakta, oppdaterer resultater, deler informasjon og bidrar til felles ambisjon og retning videre. Resultatet er felles kunnskap om bedriftens prestasjoner til en hver tid, lett tilgjengelig for alle involverte.

 

Les mer

Nytteverdien

Ved bruk av Muvs får flere ta del i måloppnåelsen raskere. Raskt oppdaterte resultater trigger konkurranselyst mellom mennesker, og ved å måle på både oppgaver, kvalitet og resultat har flere mulighet til å prestere bedre.

Alle kan ikke bli nummer 1 i organisasjonen, men alle kan konkurrere mot sine egne prestasjoner.

Ledelsen kan raskt danne seg et bilde på hvordan organisasjonen presterer og kan se effekt av tiltak umiddelbart. Det blir mulig å korrigere og iverksette tiltak raskere tilpasset individuelle behov. Dokumenterte samtaler og tiltak skaper økt forpliktelse til gjennomføring for alle parter.

Les mer

Suksesskriterier

For å lykkes med Muvs må alle involverte har tilgang til web. Organisasjonen må ha målbare prestasjoner som kan påvirkes direkte av medarbeiderne der.

Våre kunder med suksess med Muvs er ofte salgsorganisasjoner eller kjeder. Det handler om å få flere til å prestere bedre basert på felles mål, kunnskap og holdning til kvalitet.

Organisasjonen må ha en ledelse som evner å gå i dialog med sine medarbeidere basert på synlige prestasjoner.

En ledelse som ønsker å støtte og utvikle sine medarbeidere og som ser potensiale i den enkelte.

En ledelse som er villig til å se på mulige endringer – vi tror at hvis du gjør det du alltid har gjort så får du det du alltid har fått.

Les mer

Mer om produktet

Muvs gir god oversikt.

Muvs synliggjør mulighetene.

Muvs setter fokus på fremtiden.

Gå til Mer om produktet

Mer om oss

Vi veileder våre kunder

Vi utfordrer våre kunders ambisjoner

Vi fokuserer på trening for å bli bedre

Gå til Mer om oss

 

Bli kontaktet

BLI OPPRINGT AV EN KONSULENT