Oppgaver

“Oppgaver” inneholder elementene evaluering, rapportering, gjøremål og planer.

Suksessrapporter definerer ønsket kvalitet og rutiner. Evaluering av kvaliteten og gjennomføringen synligjøres og dokumenteres.